ریکاو

57
شرکت داروسازی: توسن دارو
 • موارد مصرف: سوختگی‌های جلدی، زخم‌های فشاری، شقاق سینه مادران شیرده، تسکین سریع درد و سوزش ناشی از سوختگی، پیشگیری از ایجاد تاول جدید، کاهش اِدِم و ترشحات ضایعه آسیب دیده، کنترل رشد میکروبی در سطح ضایعه
 • ملاحظات و احتیاطات مصرف:به هیچ وجه داخل بینی استفاده نشود. فقط جهت استفاده پوستی است. بر روی مخاطات یا اطراف چشم استفاده نشود. در صورت حساسیت به هر یک از اجزا، از مصرف فرآورده خودداری شود. در صورتی که پماد به لباس یا ملافه مالیده شود به سختی از آن پاک می‌شود. پس از هربار مصرف، در تیوب را محکم ببندید. این دارو صرفا جهت استفاده جلدی است. فقط جهت استفاده موضعی استفاده شود. از کاربرد آن در نواحی مخاطی، اطراف چشم و داخل بینی خودداری شود. در پانسمان‌های متوالی، نیازی به پاک کردن کامل پماد از محل نمی باشد. دو فاز شدن مختصر فرآورده (جدا شدن کمی روغن از سایر اجزاء پماد) در کارایی فرآورده بدون تاثیر و مصرف آن بلامانع است. اگر چه چسبندگی دارو باعث باقی ماندن پماد و ایجاد پوشش مناسب بر موضع آسیب دیده و نیز تداوم جذب ترکیبات می‌شود اما در صورت آلودگی البسه و پارچه به سختی تمیز خواهد شد. در صورت نیاز به شستشوی فرآورده از پوست آسیب دیده، بهتر است از مقادیر قابل توجهی از شوینده‌های مایع مانند شامپو بچه استفاده گردد.
 • وضعیت مصرف در بارداری و شیردهی:استفاه از این فرآورده در دوران بارداری بررسی نشده است.
 • اجزای فرآورده: اکسید روی, کافور, روغن کنجد
 • دستور، روش و نکات مصرف:در صورت بروز سوختگی ابتدا محل ضایعه به مدت چند دقیقه با آب خنک شود(استفاده از یخ توصیه نمی‌شود و می‌تواند باعث گسترش ضایعه شود). پس از خشک کردن, لایه ضخیمی از پماد روی محل مالیده شود و به مدت حداقل ۳ تا ۶ ساعت حفظ شود. درصورتی که پماد, در این مدت از روی محل پاک شود, مجدد استفاده گردد. درصورت نیاز به اثرات تسکینی فرآورده, روزانه ۳ تا ۴ بار استفاده شود. در صورتی که برای شقاق سینه استفاده می‌شود, پس از شیردهی روی زخم استفاده شود و پیش از نوبت شیردهی بعدی, به ملایمت پاک شود. به هیچ وجه داخل بینی استفاده نشود. فقط جهت استفاده پوستی است. بر روی مخاطات یا اطراف چشم استفاده نشود. در صورت حساسیت به هر یک از اجزا, از مصرف فرآورده خودداری شود. در صورتی که پماد به لباس یا ملافه مالیده شود به سختی از آن پاک می‌شود. پس از هربار مصرف, در تیوب را محکم ببندید. 1, از حرارت فاصل بگیرید. 2, چند دقیقه محل سوختگی را با آب خنک کنید. 3, درب پماد را باز کنید و با استفاده از قسمت تیز روی درپوش پلاستیکی, پلمب نوک پماد را سوراخ کنید. 4, یک لایه ضخیم ( حداقل یک میلی متر) از پماد را روی موضع بمالید.
 • نام داروریکاو
  نام انگلیسی داروrecove
  شرکت داروسازیتوسن دارو
  نام انگلیسی شرکت داروسازیtosandarou co.
  اجزای فرآوردهاکسید روی, کافور, روغن کنجد
  شکل داروییپماد,پماد موضعی
  وزن هر واحد25 گرمی
  موارد مصرفسوختگی‌های جلدی, زخم‌های فشاری, شقاق سینه مادران شیرده, تسکین سریع درد و سوزش ناشی از سوختگی, پیشگیری از ایجاد تاول جدید, کاهش اِدِم و ترشحات ضایعه آسیب دیده, کنترل رشد میکروبی در سطح ضایعه
  دستور، روش و نکات مصرفدر صورت بروز سوختگی ابتدا محل ضایعه به مدت چند دقیقه با آب خنک شود(استفاده از یخ توصیه نمی‌شود و می‌تواند باعث گسترش ضایعه شود). پس از خشک کردن, لایه ضخیمی از پماد روی محل مالیده شود و به مدت حداقل ۳ تا ۶ ساعت حفظ شود. درصورتی که پماد, در این مدت از روی محل پاک شود, مجدد استفاده گردد. درصورت نیاز به اثرات تسکینی فرآورده, روزانه ۳ تا ۴ بار استفاده شود. در صورتی که برای شقاق سینه استفاده می‌شود, پس از شیردهی روی زخم استفاده شود و پیش از نوبت شیردهی بعدی, به ملایمت پاک شود. به هیچ وجه داخل بینی استفاده نشود. فقط جهت استفاده پوستی است. بر روی مخاطات یا اطراف چشم استفاده نشود. در صورت حساسیت به هر یک از اجزا, از مصرف فرآورده خودداری شود. در صورتی که پماد به لباس یا ملافه مالیده شود به سختی از آن پاک می‌شود. پس از هربار مصرف, در تیوب را محکم ببندید. 1, از حرارت فاصل بگیرید. 2, چند دقیقه محل سوختگی را با آب خنک کنید. 3, درب پماد را باز کنید و با استفاده از قسمت تیز روی درپوش پلاستیکی, پلمب نوک پماد را سوراخ کنید. 4, یک لایه ضخیم ( حداقل یک میلی متر) از پماد را روی موضع بمالید.
  وضعیت مصرف در بارداری و شیردهیاستفاه از این فرآورده در دوران بارداری بررسی نشده است.
  منع مصرفدر صورت حساسیت به هر یک از اجزا، از مصرف فرآورده خودداری شود.
  ملاحظات و احتیاطات مصرفبه هیچ وجه داخل بینی استفاده نشود. فقط جهت استفاده پوستی است. بر روی مخاطات یا اطراف چشم استفاده نشود. در صورت حساسیت به هر یک از اجزا، از مصرف فرآورده خودداری شود. در صورتی که پماد به لباس یا ملافه مالیده شود به سختی از آن پاک می‌شود. پس از هربار مصرف، در تیوب را محکم ببندید. این دارو صرفا جهت استفاده جلدی است. فقط جهت استفاده موضعی استفاده شود. از کاربرد آن در نواحی مخاطی، اطراف چشم و داخل بینی خودداری شود. در پانسمان‌های متوالی، نیازی به پاک کردن کامل پماد از محل نمی باشد. دو فاز شدن مختصر فرآورده (جدا شدن کمی روغن از سایر اجزاء پماد) در کارایی فرآورده بدون تاثیر و مصرف آن بلامانع است. اگر چه چسبندگی دارو باعث باقی ماندن پماد و ایجاد پوشش مناسب بر موضع آسیب دیده و نیز تداوم جذب ترکیبات می‌شود اما در صورت آلودگی البسه و پارچه به سختی تمیز خواهد شد. در صورت نیاز به شستشوی فرآورده از پوست آسیب دیده، بهتر است از مقادیر قابل توجهی از شوینده‌های مایع مانند شامپو بچه استفاده گردد.
  عوارض جانبیعارضه خاصی گزارش نشده است. در صورت حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف مجدد آن خودداری شود.
  آثار فارماکولوژیک (اثرات دارویی)
 • ZINC OXIDE اثر آنتی اکسیدانی و نقشی حفاظتی در برابر آسیب‌های اکسیداتیو و مخرب رادیکال‌های آزاد ایجاد شده دارد. رادیکال‌های آزاد عامل مهم صدمات بافتی در شرایط التهابی مثل سوختگی می‌باشد. مکانیسم احتمالی اثر انتی اکسیدانی زینک، رقابت با فلزات آهن و مس برای اتصال به جایگاه‌های داخل سلولی و جلوگیری از تولید رادیکال‌های آزاد مخرب و پس از واکنش‌های اکسیداسیون احیا می‌باشد و پیامد آن کاهش استرس اکسیداتیو است. اهمیت زینک در ترمیم زخم هم توسط انجمن جهانی ترمیم زخم پذیرفته شده است. مصرف موضعی زینک، میزان بافت نکروزه را کاهش و فرآیند اپیتلیالیزاسیون را افزایش می‌دهد و در نتیجه روند بهبودی زخم تسریع می‌گردد. اکسید روی بر روی قارچ‌ها و باکتری‌ها هم اثرات ضد میکروبی دارد. همچنین، اکــسـید روی یـک قـابض قوی (ASTRINGENT) است که استفاده موضعی آن بویژه در کاهش ادم و بیش تراوایی مویرگی ناشی از التهاب، موثر است. SESAME OIL حاوی ترکیبات لیگنانی مانند Sesamin و Sesamolin است که در مهار آسیب‌های اکسیداتیو موثر است. همچنین در کاهش اِدِم (Edema) موضعی ناشی از التهابات موثر است. CAMPHOR با نفوذ به لایه‌های داخلی پوست، از طریق اثر روی رشته‌های عصبی انتهایی، موجب کاهش درد می‌شود. این اثر، با فعال سازی کانال‌های TRP رشته‌های عصبی موجب کاهش ارسال پیام‌های درد و در نتیجه اثرات آنالژزیک (ضد درد) ایجاد می‌شود.
 • رده فرآوردهفرآورده های طبیعی
  داروی ترکیبیپوست و مو و ناخن
  شرایط نگهداری دارودر دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه و به دور از یخ زدگی) نگهداری شود.
  سایز فرآورده/تعداد دارو در یک بستهتیوپ پماد موضعی ۲۵ گرمی
  توضیحات بیشتر (سایر اطلاعات)استاندارد شده بر اساس 2.5% Cinnamomum Camphora
  تائیده غذا و دارو؟
  نیاز به نسخه پزشک؟
  کد بهداشتی/شماره مجوز(IRC)1228126376
  تولید یا عدم تولیدتولید
  منبع اطلاعات از کجاست؟سایت شرکت
  مشاهده دارو در وب سایت اصلیمشاهدهلینک
  آدرس اینترنتی شرکتمشاهدهلینک
  کشور سازندهایران
  شماره ثبت شرکت سازنده6845
  شماره تماس با شرکت/سازنده025-۳۳۳۴۰۰۳۰/025-۳۳۳۴۰۱۵۹/025-۳۳۳۴۰۶۶۷ /025- ۳۳۳۴۰۶۶۸
  شماره فکس025-33340669
  ایمیل شرکت/سازندهinfo@tosandarou.com
  آدرس شرکتکیلومتر ۱۲ جاده قم, تهران، شهرک صنعتی شکوهیه, بلوار شهید چمران, خیابان پونک ۲, پلاک ۷۸۰
  کد پستی شرکت3738115455
  توضیحات بیشتر
  ارسال دیدگاه